Close

Hoe kan ik de kinderen van MATH helpen op weg naar een betere toekomst?

Adoptie-op-afstand

U kunt een MATH-kind adopteren voor  € 30,- per maand. Zo zorgt u voor voeding, kleding, onderwijs en gezondheidszorg.
Zo’n adoptie is best een hele verantwoordelijkheid en moet u alleen doen als u dat écht wilt én u zich dit kunt veroorloven: € 30,- komt élke maand terug!
U kunt ook een kind adopteren samen met familie, vrienden, buren, club- en verenigingsgenoten, afdeling van uw werk of personeels- vereniging.

Op de pagina “meet-en regelwerk adoptie” leest u alles wat er bij zo’n adoptie komt kijken. Alvorens u tot adoptie besluit, is het raadzaam voor nadere informatie en overleg contact op te nemen met Hans-Victor Selder, voorzitter KoD; tel: 06-30259368.

Dat leest de brief van zijn adoptie-ouders

Donateur

Sport- en spelmateriaal, aangeschaft met donaties uit Nederland

U kunt donateur worden van KoD voor een bedrag van € 2,50 (of een veelvoud) per maand. Hiermee kunnen we MATH in stand houden: zorgen voor onderhoud en renovaties en vervanging van huisraad bijvoorbeeld of de aanschaf van sport- en spelmateriaal. Voor € 2,50 koop je nog geen biertje in de kroeg, dat moet te doen zijn, toch?

Donaties

Heeft u iets te vieren: uw verjaardag, huwelijks- feest of bedrijfsjubileum, laat dan de kinderen van MATH meedelen in uw feestvreugde. Dit keer geen cadeaus voor uzelf: vraag uw feestgasten om een donateursbon in te vullen en die aan u cadeau te doen of geld in een enveloppe in plaats van een cadeau. Doen!

KoD is een erkende ANBI (RSIN nr. 817987319). Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belastingen. Interessant voor een bedrijf, maar ook voor particulieren, om KoD donateur te worden, toch?

Nalatenschap

Laat uw idealen voortleven met een nalatenschap aan een goed doel. Zo’n goed doel kan voor u misschien de Stichting Kind onder Dak zijn. Uw notaris kan u hierover nadere informatie verstrekken.