Close

Mai Am Tinh Hong

Gebouwd in 1997 en geopend op 1 januari 1998
een van de wooneenheden
sport en spel op de binnenplaats

In Dong Ha, de hoofdstad van de midden-Vietnamese provincie Quang Tri, staat Mai Am Tinh Hong (MATH), het huis van de geborgenheid en de toekomst. In afzonderlijke woon- eenheden leven een aantal kwetsbare  kinderen samen. Ze maken hun huiswerk, eten en slapen daar.


De Vietnamese begeleiding is sterk betrokken en gericht op het welzijn van de kinderen. MATH werkt samen met het Rode Kruis in Dong Ha.


De Nederlandse Stichting “Kind onder Dak” (KoD) maakt MATH financieel mogelijk en ondersteunt met kennis voor een optimaal functioneren.


KoD stimuleert de betrokkenheid van Vietnamese organisaties, zodat ook zij meehelpen aan een beter toekomstperspectief voor de kinderen, materieel en immaterieel.

De meest kwetsbare groep in Quang Tri wordt gevormd door straat– en zwerfkinderen. Het merendeel van hen leeft in de provinciehoofdstad Dong Ha en heeft geen familie die voor hen kan zorgen. Een aantal  kinderen zijn wees.

Niet alleen vanuit alle delen van Quang Tri, maar ook uit enkele noordelijker gelegen provincies trekken deze kinderen naar de stad Dong HaDe meesten zijn de hele dag druk bezig om te overleven; tijd en geld om naar school te gaan is er niet. Veel straatkinderen zwerven geregeld. al bedelend, rond bij de centrale marktplaats van de stad.

bedelen om voedsel op de markt

Afval verzamelen op de vuilnisbelt
Naar school in de stad

Hier bedelen ze om geld of voedsel. Daarnaast verzamelen en sorteren ze allerlei afval: lompen, metalen, papier, glas en plastic. Alles kan voor een grijpstuiver worden “verkocht” aan opkopers. Soms is dit geld net voldoende om er een broodje van de vorige dag voor te kopen en zo weer een dag te kunnen overleven.

Vanwege slecht, eenzijdig en te weinig voedsel zijn de meeste kinderen in hun lichamelijke ontwikkeling achtergebleven.

Door het gebrek aan onderwijs is hun geestelijke ontwikkeling ver achter bij leeftijdsgenootjes die wel naar school kunnen gaan.

Het is een wonder dat de straatkinderen in Quang Tri nog niet zo gecriminaliseerd zijn als bijvoorbeeld de straatkinderen in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Dat maakt het des te belangrijker hen te behoeden voor een totaal afglijden van de maatschappij, nu het nog kan.
Leest u het verhaal van Hung als voorbeeld van het leven van een straatkind.

Leren voor bromfietsmonteur

Vanuit MATH gaan de kinderen naar school of een beroepsopleiding in de stad.   

In principe verlaten de kinderen MATH als ze 18 jaar zijn en moeten zij zich  eigenlijk zelf moeten zien te redden in de Vietnamese maatschappij. Een aantal kinderen gaat bij een baas werken na het voltooien van hun beroepsopleiding. Steeds meer kinderen gaan na de high school naar een vervolgopleiding of zelfs naar de universiteit.

Nguyen Thanh Trung leefde tot zijn zevende jaar op straat. Hij was nog nooit naar school geweest. Toen hij in MATH kwam wonen, moest hij eerst bijgespijkerd worden om daarna naar school in de stad te kunnen gaan. Trung heeft zijn High School diploma gehaald en studeert nu economisch recht aan de universiteit in de stad Hue. Wij zijn trots op hem.

Zo verwoordde Hien in een tekening haar verblijf in MATH en de kans die zij daardoor kreeg om een mooie toekomst als lerares tegemoet te gaan en tevens goed voor haar bejaarde vader te kunnen zorgen.

MATH heeft facebook, weliswaar in de Vietnamese taal, maar de foto’s spreken vaak voor zich

Vietnam is een land in Zuidoost-Azië. Met ruim 97 miljoen inwoners behoort Vietnam tot de 16 volkrijkste landen ter wereld. De hoofdstad is het noordelijke Hanoi.
Sinds 1976, na de beëindiging van de Amerikaans-Vietnamese oorlog,  zijn Noord- en Zuid-Vietnam verenigd tot één natie.

De provincie Quang Tri ligt in het midden van Vietnam, op de 17e breedtegraad, grens van het vroegere Noord- en Zuid Vietnam.

Van alle provincies in dit land heeft Quang Tri het meest van de Amerikaans-Vietnamese oorlog te lijden gehad. Quang Tri was bijna volledig platgebombardeerd. Nog steeds moet de bevolking van Quang Tri de gevolgen van de oorlog aan den lijve ondervinden.

Vanwege de grote hoeveelheden landmijnen en andere niet-ontplofte projectielen in de bodem kunnen sommige gebieden officieel niet voor landbouw worden gebruikt. Veel mensen verongelukken of raken gehandicapt wanneer ze in aanraking komen met deze oorlogsprojectielen, bijvoorbeeld bij het bewerken van een lapje grond. Als gevolg van de blootstelling aan “agent orange”, het chemisch zeer giftige dioxine dat de Amerikanen uitstrooiden om ontbladering te bewerkstelligen, lijden veel mensen aan hersen- beschadigingen en worden er nog altijd gehandicapte of mismaakte baby’s geboren.

Daarnaast heeft de provincie ook nog eens een ongunstig klimaat. Tyfoons, overstromingen en perioden van droogte komen hier geregeld voor. Door al deze omstandigheden is Quang Tri een van de armste provincies van Vietnam.