Close

Meet- en regelwerk adoptie

versie 05-11-2020                                                

U heeft zich garant gesteld voor de “adoptie” van een kind dat gaat wonen of reeds verblijft in “Mai Am Tinh Hong” (MATH) het opvang- en begeleidingshuis voor straat- en zwerfkinderen en andere kwetsbare jkinderen in de stad Dong Ha, de hoofdstad van de midden-Vietnamese provincie Quang Tri, een van de armste provincies van het land. Voor uw bereidwilligheid dankt de Stichting “ Kind onder Dak” (KoD) u van harte, mede namens MATH.

1. Duur van de adoptie

U neemt zo mogelijk de verantwoording voor de financiering van het verblijf van het kind gedurende de periode van verblijf in MATH. Dat kan van kind tot kind verschillen en is afhankelijk van leeftijd en de eventuele mogelijkheid om, met begeleiding en ondersteuning, te gaan wonen bij eventueel te traceren familieleden.

In principe wordt er naar gestreefd dat een kind MATH verlaat als het de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Er wordt hierbij altijd gekeken naar de individuele omstandigheden en ontwikkelingen van het kind. Wanneer een kind na het 18e jaar de capaciteiten heeft om door te studeren, dan kunt u de sponsoring daarvan voor uw rekening nemen als u dat wenst. De begeleiding blijft dan bij MATH en KoD.

MATH streeft er naar te achterhalen of een kind nog verwanten heeft en waar die wonen. Als er nog verwanten zijn, dan wordt bekeken of die verwanten de zorg voor het kind op zich kunnen én willen nemen met eventuele ondersteuning. Voorwaarde hierbij is wel dat het kind dezelfde ontwikkelingskansen krijgt als het in MATH gekregen zou hebben.

2. Profiel

U heeft van het kind een profiel (life story) met foto’s ontvangen of ontvangt die eerstdaags. Hiermee is het kind voor u niet anoniem. Het kind weet ook wie in Nederland zijn of haar adoptiefamilie is. Om ook u uit de anonimiteit te halen voor het kind, wordt aan u gevraagd eveneens een profiel te maken met enkele recente foto’s van uzelf en eventuele andere gezinsleden of collega’s als het om een bedrijf gaat. Ook enkele foto’s (prentbriefkaarten) van uw woonplaats zijn zeer welkom. Op een A4 (of meer) geeft u enige  informatie over uzelf en eventueel uw gezinsleden, uw werk, uw hobby’s, uw woonplaats en woonomgeving.  verzoeke deze informatie indien mogelijk in het Engels te schrijven. Is dat lastig? Geen probleem; dan in het Nederlands en KoD zorg voor de vertaling.. Stuur uw profiel mét foto’s op naar:

Stichting “Kind onder Dak”
t.a.v. Hans-Victor Selder
Zwartmoeren 4A
4824 JS Breda

of per e-mail: kindonderdak@live.nl

Indien het originele foto’s betreft die u zelf graag wilt behouden, vraag dan bij een fotowinkel om kopie-afdrukken of vraag ons ze te retourneren. U kunt natuurlijk de foto’s ook zelf  scannen en op fotopapier afdrukken of naar KoD opsturen per e-mail. Wij drukken die dan graag voor u af.. Het is niet mogelijk foto’s rechtstreeks per e-mail te sturen naar MATH omdat MATH niet beschikt over apparatuur om die te verwerken. Uw foto’s worden per post naar Dong Ha verstuurd en uw profiel per e-mail naar de contactpersoon voor KoD, mijnheer Tran Xuan Nam, een tolk/vertaler Engels. Hij zorgt  eerst  voor vertaling in het Vietnamees

en brengt uw profiel dan naar MATH. Schrijf achter op de foto’s verklarende tekst in het Engels of nummer de foto’s en schrijf de tekst op een aparte bijlage of verwerk deze tekst in uw profiel.

Het is voor de kinderen van MATH niet alleen belangrijk dat ze financieel in staat worden gesteld een goede toekomst op te bouwen; zeker zo belangrijk voor hen is dat er in Nederland mensen zijn die op een bijzondere manier aan hen denken en zich met hen verbonden voelen; dat ze “familie” in Nederland hebben. Uit ervaring weet KoD dat dit een enorme stimulans voor deze kinderen betekent.

3. Direct contact met uw adoptiekind

Het is mogelijk direct schriftelijk contact te onderhouden met uw kind in MATH.

Een paar keer per jaar een brief of een kaart sturen, bijvoorbeeld vanuit uw vakantieadres, met zijn of haar verjaardag (staat hij of zij al op  uw verjaardagskalender?) of ter gelegenheid van ons Nieuwjaar of TET, het Vietnamese Nieuwjaar, is voor het kind een bijzondere belevenis en zal er onvoorstelbaar gelukkig mee zijn.

Stuur brieven en kaarten altijd per priority internationaal post; de speciale postzegel met blauwe opdruk priority internationaal hiervoor is te koop op het postkantoor. Een priority internationaal brief of kaart naar Dong Ha is ongeveer 20 dagen onderweg; houdt u daar rekening mee als u bijvoorbeeld een verjaardagskaart wilt sturen. Dit laatste wilen wij u écht aanbevelen! De geboortedatum heeft u ontvangen bij het profiel van het kind. Het is helaas (nog) niet mogelijk direct per e-mail contact te onderhouden. Dit kan wel via de voorzitter van KoD, Hans-Victor Selder. Hij regels met Tran Xuan Nam de Vietnamese vertalingen.

4. Taalbarrière

Hoewel een aantal kinderen soms een enkele keer per week Engelse les krijgen, is het resultaat meestal mager en komt men niet verder dan wat eenvoudige zinnetjes. Over het algemeen wordt er in  de provincie Quang Tri weinig Engels gesproken. Goede vertalers zijn heel schaars en kosten naar Vietnamese maatstaven veel geld. Mooi zou zijn als u  Vietnamese mensen in uw kennissenkring heeft die voor dit goede doel bereid zijn zo nu en dan eens een eenvoudige vertaling voor u te maken, zodat u  een Vietnamese brief naar hem of haar kunt sturen. Bij een prentbriefkaart volstaat uw naam en een eenvoudige Engelstalige groet. Heeft u geen Vietnamese kennissen en u wilt een brief sturen, neem dan contact met op met Hans-Victor Selder, voorzitter KoD. Telefoon: 06 – 30 25 93 68 of e-mail: kindonderdak@live.nl  hij zorgt er dan voor dat uw brief vertaald en doorgestuurd wordt.

Als u uw brief in het Engels kunt schrijven, is dat mooi meegenomen. Lukt dat niet, dan kunt u in het Nederlands schrijven en worden de vertalingen Nederlands > Engels > Vietnamees voor u geregeld.

5. Vertaalmachines

Schrijf liever geen uitgebreide brief met behulp van een vertaalmachine

In de praktijk blijken deze vertaalmachines, ook Google, niet goed te werken en de vertalingen van het Engels naar het Vietnamees komen meestal dermate “krom” uit de bus dat men er in Vietnam vaak geen touw aan vast kan knopen. Google kan gebruikt worden als u korte enkelvoudige en eenvoudige zinnen gebruikt.

Wilt u een brief naar uw adoptiekind sturen, stel deze brief dan, bij voorkeur op in het Engels, en stuur die, het liefst per e-mail, naar Hans-Victor Selder, voorzitter KoD: kindonderdak@live.nl  Als u geen e-mail heeft, kan per post natuurlijk ook:

Stichting “Kind onder Dak”
t.a.v. Hans-Victor Selder
Zwartmoeren 4A
4824 JS Breda

In Vietnam kunnen we van de vertaaldiensten gebruik maken van onze vaste contactpersoon mr. Tran Xuan Nam, een afgestudeerde tolk-vertaler. Hij zorgt voor vertalingen van het Engels naar het Vietnamees vice versa. Uw brief wordt binnen enkele dagen vertaald en kan rechtstreeks worden doorgetuurd naar MATH of aan u geretourneerd als u de brief liever, samen met bijvoorbeeld een verjaardagspakketje, per post wilt verzenden.

6. Info over Vietnam

Via zoekmachine google kunt u trefwoorden Vietnam,  Quang Tri Vietnam en/of Dong Ha Vietnam intypen.

7. Cadeautjes

Er zijn in MATH kinderen die wel en die (nog) geen adoptiefamilie in Nederland hebben. Als alleen kinderen die een adoptiefamilie hebben (verjaardags) cadeautjes zouden krijgen is dat niet eerlijk tegenover de andere groep. Daarom: met verjaardagen uitsluitend een échte kleinigheid sturen als u iets wilt doen. Hierbij denken we onder andere aan een fotoboek(je over Nederland of uw woonomgeving met zo weinig mogelijk tekst, een schrijfmap met postpapier, een etui met leuke balpen, potlood, gum, puntenslijper e.d. , schoolschriften,

T-shirt, niet taalgebonden gezelschapsspel, kaartspel met Nederlandse toeristische foto’s (molens, klompen, kaas, tulpen, gebouwen, attracties, landschappen) op de achterzijde. Grote, dure cadeaus zijn echt niet toegestaan. Goederen deugdelijk verpakken en bij voorkeur priority internationaal verzenden. Denk aan het invullen van een groene douaneverklaring die meestal op het postpakket geplakt moet worden. Invullen in het Engels: “birthday present”

Ter gelegenheid van een verjaardag is het een aardig idee om een maand voorafgaande aan de verjaardag van uw kind een extra bedrag van minimaal € 15,-  over te maken naar KoD, onder vermelding van: verjaardag X X, zodat het kind zijn of haar verjaardag kan vieren samen met alle kinderen van MATH. Er wordt dan door de leiding een verjaardagsfeestje georganiseerd waarvan alle kinderen kunnen genieten. Meestal worden er van zo’n feestje enkele foto’s gemaakt die naar de adoptiefamilie worden opgestuurd.

Informeert u a.u.b altijd KoD via kindonderdak@live.nl als u een pakje of brief heeft gestuurd; dit  in verband met het opvolgen ervan en het informeren van MATH.

8. Adres MATH

“Mai Am Tinh Hong”
attn. ……………..…….. (volledige naam van het kind)
24, Nguyen Trung Truc
Khu pho 7 – Phuong 3
T.P  Dong Ha
Tinh Quang Tri
Viet Nam

9. Financiële zaken

Vermeld bij het overboeken naar KoD altijd duidelijk uw afzendergegevens en voor welk doel het bedrag bestemd is.

Voorbeelden:

  1. adoptie Huong 2020
  2. adoptie Huong-maart  2020
  3. adoptie Huong maart+april 2020
  4. maandelijkse adoptie Huong 
  5. verjaardagsfeestje Huong 2020

Het overboeken van adoptiebedragen kan per maand, per half jaar of per jaar. KoD boekt over naar een speciaal MATH rekeningnummer bij de Bank for Investment and Development of Viet Nam (BIDV), Quang Tri Branch te Dong Ha. KoD probeert zoveel mogelijk overboekingen te combineren om op transferkosten te besparen.. Overboekingen naar MATH voor verjaardagen (graag zéér ruim op tijd overboeken) worden gecombineerd met andere overboekingen, maar wel apart gemeld aan MATH.

10. ANBI

De Stichting “Kind onder Dak” is een erkende ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belastingen. Kijk voor meer informatie op: www.belastingdienst.nl of bel met de belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

11. Hoort, zegt het voort

U kunt óók helpen door uwfamilie, vrienden, collega’s en bekenden attent te maken op onze web site: www.kindonderdak.nl of ons namen en (e-mail) adressen door te geven (denk aan toestemming!) waarna KoD voor toezending van KoD info flyers kan zorgdragen.

Kent u een bedrijf, personeelsvereniging, school, vereniging, instelling, of club die graag een (of meerdere) kind(eren) uit “Mai Am Tinh Hong” wil “adopteren”, donateur wil worden of een actie  op touw zou wil zetten, dan kan uiteraard op de ondersteuning van KoD worden gerekend.

Voor een eerste kennismaking met MATH / KoD is een algemene informatieflyer beschikbaar. Voor het werven van “kleine donateurs” € 2,50 (of een veelvoud daarvan) per maand is eveneens een speciale flyer beschikbaar. De flyers kunt u per e-mail aanvragen: kindonderdak@live.nl