Close

Nieuwsbrief mei 2021

12 februari 2021, het jaar van de buffel
1 februari 2022, het jaar van de tijger

1. TET

Volgens de Vietnamese traditie werd grote schoonmaak gehouden en versieringen aangebracht voorafgaande aan TET. KoD ontving totaal € 526,- aan Lucky TET geld van adoptieouders. Hiermee konden alle kinderen én de MATH staf een TET cadeau kopen. De kinderen hebben een set kleding uitgezocht om er, net als bij ons met Pasen op z’n paasbest, op z’n TETbest uit te zien.

De meeste kinderen hebben de vrije TET week doorgebracht bij familieleden. Sommige kinderen verbleven bij een gastgezin. Deze week was voor de MATH staf ook een goede gelegenheid op adem te komen en de MATH zorgen even te vergeten.

2. Stormpreventie

Tegelijkertijd met de grote schoonmaak voorafgaande aan TET werden op het MATH terrein enkele zwakke bomen gerooid om problemen en ongelukken te voorkomen bij een eerstvolgende storm of tyfoon. Om deze klus te klaren zijn door MATH “boomchirurgen” ingehuurd. Voorkomen is beter dan genezen.

3. Brieven van MATH kinderen voor hun adoptie-ouders

dank-je-wel!

Meteen na de TET vakantie hebben de MATH kinderen een brief geschreven voor hun adoptie-ouders in Nederland. Deze brieven zijn in een verzamel-enveloppe verstuurd naar KoD. Inmiddels is deze verzamel-enveloppe weer terug bij AF, terug bij MATH: onbestelbaar volgens PostNL. Het adres staat er toch duidelijk op, maar linksboven ook de afzender. Wij vermoeden dat de automatische adresleesmachine van PostNL het afzenderadres heeft gescand en dit niet herkend heeft als zijnde een adres in Nederland en daarom retour afzender is gestuurd. Zouden er bij PostNL helemaal geen menselijke ogen meer in bedrijf zijn? We hebben MATH gevraagd de verzamel-enveloppe opnieuw te versturen, aangetekend en per expresse. Zodra de brieven van de kinderen bij KoD zijn gearriveerd, worden die uiteraard zo spoedig mogelijk doorgestuurd naar de betreffende adoptie-ouders. Sorry, maar met dank aan PostNL.

4. MATH en het corona virus

Dong Ha verbiedt sinds 12 mei de binnen-dienstverlening zoals cafe’s, koffie- en theehuizen, bars en restaurants. Alleen afhalen is toegestaan

Het ging tot voor kort relatief goed in Viet Nam, maar recentelijk waren er toch weer uitbraken in de provincie Quang Tri en de noordelijk gelegen provincie Quang Binh. Ook in Dong Ha, de hoofdstad van Quang Tri is een nieuwe corona-uitbraak. Dit was voor de leiding van MATH reden om, in overleg met de betreffende scholen. de kinderen niet buiten het MATH terrein te laten gaan en extra beschermende maatregelen te nemen. Er wordt opnieuw veel discipline van de kinderen gevraagd om o.a. online te studeren en extra huiswerkopdrachten uit te voeren. De stad Dong Ha is nu in een strenge lockdown. Hierdoor zijn de donaties in goederen, zoals groenten en levensmiddelen wederom gestopt omdat mensen zich niet mogen verplaatsen. De zoveelste tegenvaller voor MATH.

Op belangrijke plaatsen in Dong Ha staan borden: Laten we de handen ineen slaan om covid-19 te verslaan. Handontsmetting en mondkapjes gratis voor u
Van gemeentewege lopen op diverse plaatsen in de stad mannen met grote desinfectiespuiten, maar of het virus zich ook nestelt in planten en struiken?

Grote covid-19 preventie-voorlichting op de High School waar enkele MATH kinderen studeren
Gezondheidscheck in MATH. Een van de jongsten, hij heet Dat, wordt gewogen
Ook de groei wordt jaarlijks gemeten. Hier is Van aan de beurt

5. Wanneer gaan kinderen MATH verlaten?

In principe verlaat een kind MATH bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. In bijzondere, persoonlijke gevallen kan het verblijf in MATH worden verlengd. MATH streeft er naar om kinderen ook eerder dan hun 18e jaar waar mogelijk met hun familie te herenigen. Dat komt soms voor als familieleden door verbeterde economische omstandigheden weer de zorg voor kinderen op zich kunnen nemen of er dringende familieomstandigheden zijn. MATH bekijkt in alle gevallen wél of het dan inderdaad verantwoord is om kinderen uit MATH weg te laten gaan. Waar mogelijk probeert MATH de “uithuizige” kinderen nog een tijdje te volgen, al of niet met behulp van andere instanties, zoals provinciale en plaatselijke Social Welfare. Thuy heeft MATH begin dit jaar verlaten en is niet lang daarna getrouwd met haar vriend uit Cam Lo, haar oorspronkelijke woonplaats. Ze zorgt nu voor een oom die ernstig ziek is. Luong heeft MATH begin 2020 verlaten. Hij heeft een baantje kunnen vinden als ober in een café-restaurant in de namiddag en avond. Hij ontmoette spoedig een vriendin waarmee hij vorige maand is getrouwd.

Thuy en haar kersverse echtgenoot
Luong en zijn bruid.

6. Een nieuwe jongen in MATH: Minh-2 wacht op adoptie

Nguyen Van Minh

Minh-2 is op 1 maart in MATH komen wonen. Voor hem zoeken we nog adoptieouders. We hopen dat deze “nieuwe” jongen zich in MATH thuis zal voelen en op weg kan gaan naar een kindwaardige toekomst. We noemen hem Minh-2 omdat er al een knul met de naam Minh in MATH woont.

Minh-2 is geboren op 27 maart 2009 en zit op school in de stad in grade 6, dat is de eerste klas van de Secondary School.

Onderwijssysteem Vietnam (klassen-indeling):
grade 1 – 5 primary school
grade 6 – 9 secondary school
grade 10 –12 high school.

7. Nieuwe website Stichting “Kind onder Dak”

Danzij de hulp en inspanning van de schoonzoon van een van onze adoptieouders, heeft KoD een nieuwe website. KoD is hem hier zeer dankbaar voor. Deze site is gebouwd via WordPress en is gratis. Hiervoor moeten we wel advertenties op de site gedogen. Het zij zo, want KoD probeert elk dubbeltje om te draaien om zoveel mogelijk geld ten goede te kunnen laten komen aan de zorg voor de MATH kinderen. De site is eenvoudig en overzichtelijk van opzet. Kijkt u maar eens: www.kindonderdak.nl. Het zou fijn zijn als u ook familieleden, vrienden, kennissen, buren. club- of verenigingsgenoten attent wilt maken op de KoD site. Wie weet?

8. Verjaardagen

De afgelopen periode werden er zoals gebruikelijk weer verjaardagen van enkele MATH kinderen gevierd. Zij ontvingen een verjaardagskaart en/of een cadeautje van hun Nederlandse adoptieouders. Ook werd extra geld opgestuurd om een gezamenlijk verjaardagsfeest te vieren en samen lekker te eten.

Chúc mừng sinh nhật của bạn, Lai và Tú

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag, Lai en Tu.

verjaardagskalender vanaf 20 juni

Wilt u uw adoptiekind een verjaardagscadeautje geven dat zij of hij zelf ter plekke kan gaan uitzoeken, maakt u dan tijdig een bedrag van € 15,- (meer mag) over naar Triodos Bank rekeningnr. NL92TRIO0781518555 t.n.v. Stichting Kind onder Dak te Breda. Vermeld dan wel duidelijk: “verjaardag voor …. (naam van kind)”

9. Schoolactiviteiten

Long, 1e rij, 2e van links, verzorgt met zijn klas een toneelvoorstelling voor de overige leerlingen van de school
Hai, 1e van links, achterste rij, maakt deel uit van de verkeersveiligheidsbrigade van zijn school

10. De bollebozen van MATH

Jaarlijks worden op de diverse scholen in Vietnam
certificaten uitgereikt aan leerlingen die in het
afgelopen schooljaar bijzondere studieprestaties
hebben geleverd. Dit jaar vielen 3 MATH kinderen in
de prijzen. Wij zijn trots op deze bollebozen.

Proficiat!
1.Thinh 2.Long 3.Hai

We hopen dat de kinderen doorgaan op deze weg en zo de basis leggen voor een goede toekomst na hun verblijf in MATH en op eigen benen kunnen gaan staan. Daar doen we het voor, toch?

11. Sociale activiteiten

Het bijbrengen aan de kinderen van sociale vaardigheden vindt MATH een belangrijke taak. Of het nu gaat om het schoonhouden van de eigen MATH woonomgeving of een spelmiddag met minderbedeelde kleuters, de MATH kinderen gaan regelmatig aan de slag.

De kleuters van een nabijgelegen
weeshuis op bezoek in MATH

Heeft u MATH al gevonden op facebook?

MATH facebook is in de Vietnamese taal, maar foto’s spreken vaak voor zich.

12. Een langgekoesterde wens in vervulling

Een gezamenlijke knusse huiskamer waar je rustig een boek kunt lezen of samen een spelletje kunt doen of zo maar een beetje met elkaar de ervaringen van de afgelopen dag uitwisselen….. dát staat al lang op de verlanglijst van de MATH kinderen. De kans om dit te realiseren diende zich aan door een Nederlandse dame die o.a in Ho Chi Minh City, het vroegere Saigon, werkt en een NL webwinkel heeft in digitale fotolijsten. Heel bijzonder!
Kijkt u maar eens op; www.kikienco.nl Hier leest u ook over voorgaande sociale activiteiten.

Begin april kreeg KoD van Kiki&Co het mooie bedrag van € 2.100,- In overleg met Kiki&co werd besloten € 230,- te bestemmen voor de aanschaf van extra corona preventiematerialen en de resterende € 1.870,- voor de verbouwing van een leegstaande woonunit tot gemeenschappelijke huiskamer. De begroting hiervoor is € 1.835,- Er blijft € 35,- over voor de inrichting. Dat is natuurlijk niet voldoende, maar KoD hoopt toch dat het eerstdaags zal lukken ook dit voor elkaar te krijgen.

13. Never ending story

Regelmatig hebben we geschreven dat MATH steeds meer op eigen benen moet gaan staan. Er wordt al een aantal jaren met MATH uitgebreid gesproken over het genereren van meer eigen fondsen in de stad Dong Ha en de provincie Quang Tri. MATH blijft particulieren en de zakenwereld in de stad Dong Ha en de provincie Quang Tri benaderen en blijft de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de eigen Vietnamese maatschappij voor het welzijn van de Vietnamese kinderen in het algemeen en de MATH kinderen in het bijzonder. Helaas gooit de recente corona uitbraak in Dong Ha weer héél veel roet in het eten. De dagelijkse zorg voor de MATH kinderen zoals voeding, kleding, persoonlijke verzorging en onderwijs, worden betaald uit de bijdragen van de adoptie-ouders. Dan zijn we er echter nog niet. De kinderen moeten ook wonen in een gebouw dat onderhouden moet worden. De elektriciteit, waterrekening en verzekeringen moeten worden betaald. Voor de keuken is gas nodig om te kunnen koken. Het salaris van de MATH staf moet maandelijks worden betaald.

De dagelijkse zorg voor de MATH kinderen zoals voeding, kleding, persoonlijke verzorging en onderwijs, worden betaald uit de bijdragen van de adoptie-ouders. Dan zijn we er echter nog niet. De kinderen moeten ook wonen in een gebouw dat onderhouden moet worden. De elektriciteit,  waterrekening en verzekeringen  moeten worden betaald. Voor de keuken is gas nodig om te kunnen koken. Het salaris van de MATH staf moet maandelijks worden betaald.

Voor al deze kosten is KoD/MATH afhankelijk  van de bijdragen van donateurs die niet direct gebonden zijn aan een MATH kind. Het een kan écht niet zonder het ander!
Ook in Vietnam stijgen jaarlijks de prijzen en KoD zou dat op kunnen vangen door meer donateurs te werven voor een bedrag van € 2,50 per maand (of een veelvoud daarvan).
U kunt deze flyertjes over de € 2,50 actie uitdelen aan familie, vrienden, bekenden, buurtbewoners  en collega’s. De flyertjes worden op e-mailverzoek graag toegestuurd: kindonderdak@live.nl

Zou het u lukken om een of meerdere donateurs te werven voor slechts € 2,50 per maand (of een veelvoud daarvan) ? € 2,50 is ongeveer de prijs van één pilsje in de kroeg! Dat móet toch te doen zijn?

14 Viert u feest?

Heeft u iets te vieren: uw verjaardag, huwelijksfeest of bedrijfsjubileum, laat dan de kinderen van MATH meedelen in uw feestvreugde.

Vraag eens een keer geen cadeaus voor uzelf, maar vraag uw familie, vrienden, kennissen, collega’s, club- en verenigingsgenoten om een donateursbon in te vullen en die aan u cadeau te doen of geld in een enveloppe in plaats van een cadeau. U kunt op uw feest natuurlijk ook flyertjes over de € 2,50 actie uitdelen. De flyertjes worden op e-mailverzoek graag toegestuurd: kindonderdak@live.nl

Op uw beurt geeft u zo de kinderen van MATH een mooi cadeau:  het  kunnen  blijven  wonen in  MATH totdat ze op eigen benen kunnen staan. Doen!

KoD is een erkende ANBI (RSIN nr. 817987319) Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belastingen. Interessant voor een bedrijf, maar ook voor particulieren, om KoD donateur te worden, toch?  

www.kindonderdak.nl


Met vriendelijke groet, namens het KoD bestuur,
Hans-Victor Selder
voorzitter