Close

Nieuwsbrief 4 april 2020

MATH en het corona virus

De MATH kinderen beschermen zich met een mondmasker

Op 3 april telde Vietnam, volgens de officiële cijfers, 237 besmette mensen. Er zijn nog geen overledenen door corona. De kinderen in MATH verkeren allemaal in goede gezondheid. Er wordt veel  gedaan aan persoonlijke- en omgevingshygiëne. Net als in Nederland zijn in Vietnam alle openbare instellingen gesloten; ook de scholen. De MATH kinderen moeten binnen de compound blijven en er wordt geprobeerd zoveel mogelijk online onderwijs te volgen.

mr. Manh, de MATH directeur, geeft voorlichting over persoonlijke hygiëne

Ook aan omgevingshygiëne wordt de nodige aandacht besteed

Het coronavirus heeft MATH in grote problemen gebracht. De eigen fondsenwerving in Vietnam is helemaal tot stilstand gekomen en ook de regelmatige donaties in goederen, zoals voedingsmiddelen en kleine presentjes voor de kinderen, zijn gestopt doordat er niet meer gereisd mag worden. MATH heeft nu een serieus financieel probleem en heeft een beroep op KoD gedaan voor extra ondersteuning buiten het reguliere budget om. Gelukkig heeft KoD onlangs een mooie donatie ontvangen van € 1.600.- van café de Bommel in Breda ter gelegenheid van een voetbal informatieavond met de nodige gezelligheid. Hierdoor was het mogelijk naar MATH een extra bedrag van € 700,- over te maken. en toch nog een kleine reserve aan te houden voor financiële tegenvallers of noodsituaties, zoals nu de corona crisis.

Hiermee is MATH echter maar tijdelijk  geholpen en naar mate de corona crisis langer  duurt, zullen de financiële problemen voor MATH alleen maar groter worden.

Er moeten mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, extra zeep en extra schoonmaakmiddelen worden aangeschaft. Ook moet voedsel, dat vaak door de gemeenschap werd gedoneerd, nu door MATH  ingekocht worden.

Indien u mee wilt helpen om de  MATH kinderen door deze moeilijke tijd heen te slepen, dan is een extra donatie voor dit doel van harte welkom op de bankrekening van KoD. Triodos bank NL92TRIO0781518555 onder vermelding: “MATH-corona” Bij voorbaat onze hartelijke dank, mede namens MATH.  
KoD is een erkende ANBI (RSIN nr. 817987319) Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belastingen. Interessant voor een bedrijf, maar ook voor particulieren, om KoD donateur te worden, toch?  

Mai Am Tinh Hong is  op 1 januari 2020 22 jaar geworden.

Op 1 januari 2020 vierde Mai Am Tinh Hong het 21-jarig bestaan.
In 1998 konden de eerste vier bewonertjes hun intrek nemen.

Tet, het Vietnamese Nieuwjaar, 25 januari 2020’Het jaar van de rat.

KoD ontving totaal € 520,- aan lucky Tet geld van adoptieouders.
Hiermee konden alle kinderen én de MATH staf een Tet cadeau kopen.

Dung (links) en Nhi (rechts) met hun nieuwe schoenen; hun Tet-cadeau uit Nederland.
Midden: de tradionele Tet-pasteien, gestoomd in bananenblad

Kleine meisjes worden groot: Huong woonde in MATH tot februari 2013.

De trouwfoto van Huong, juni 2019.
Op 3 januari 2020 is Huong bevallen van een dochtertje

Nieuwe kinderen in MATH. Thanh en Dung wachten op adoptie

Nhi en haar broer Dung zijn op 20 januari in MATH komen wonen. Nhi is inmiddels geadopteerd. Voor Dung zoeken we nog naar adoptieouders. We hopen dat deze “nieuwe” kinderen zich in MATH thuis gaan voelen en op weg kunnen gaan naar een kindwaardige toekomst. Voor Thanh, die al in MATH woont, zijn wij ook nog op zoek naar adoptie-ouders.

Nuyen Thi Linh Nhi geb: 06-10-2003
Nguyen Tuan Dung geb: 20-06-2006
Nguyen Van Thanh geb: 20-04-2005

Quy, Ban en Phap hebben MATH verlaten

MATH streeft er naar om kinderen ook  eerder dan hun 18e jaar met hun familie te herenigen. Dat komt soms voor als familieleden door verbeterde economische omstandigheden weer de zorg voor kinderen op zich kunnen nemen of er dringende familieomstandigheden zijn. MATH bekijkt in alle gevallen wél of het dan inderdaad verantwoord is om kinderen uit MATH weg te laten gaan. Waar mogelijk probeert MATH de “uithuizige” kinderen nog een tijdje te volgen, al of niet met behulp van andere instanties, zoals provinciale en plaatselijke social welfare.

Quy
Ban
Phap

Quy is met zijn zieke moeder naar familie in het zuiden van Vietnam vertrokken. Hij kan dan na schooltijd meehelpen om voor zijn moeder te zorgen. De ouders van Ban zijn inmiddels dermate financieel zelfredzaam dat Ban weer bij hen thuis in Dong Ha kon gaan wonen. Ban vervolgt gewoon zijn school en gaat regelmatig bij MATH op  bezoek om te vertellen hoe het met hem gaat. Phap is 18 jaar geworden en heeft zijn opleiding als glaszetter en monteur van aluminium ramen voltooid. Hij heeft inmiddels een baan bij een bedrijf dat aluminium ramen produceert in Dong Ha en woont weer bij zijn familie.

Wij wensen Quy, Ban en Phap alle goeds voor hun nieuwe toekomst buiten MATH.

Verjaardagen

De afgelopen periode werden er zoals gebruikelijk weer verjaardagen van een aantal MATH kinderen gevierd. Zij ontvingen een verjaardagskaart en/of een cadeautje van hun Nederlandse adoptieouders. Ook werd extra geld opgestuurd om een gezamenlijk verjaardagsfeest te vieren en samen lekker te eten. De betreffende adoptieouders hebben inmiddels foto’s ontvangen van hun adoptiekind met hun ontvangen verjaardagscadeau.

staat uw adoptiekind al op uw verjaardags- kalender? Nog niet? Doen!

Van harte gefeliciteerd:  Minh, Thuong, Ban, Hoang en Hai.

Eigen fondsenwerving MATH onder zware druk

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat  MATH steeds meer op eigen benenmoet  gaan staan. Er wordt al  enkele jaren met MATH uitgebreid gesproken over het genereren van meer eigen fondsen  in de stad Dong Ha en de provincie Quang Tri. MATH blijft de zakenwereld in de stad Dong Ha en de provincie Quang Tri benaderen en blijft de nadruk leggen op de  verantwoordelijkheid van de eigen Vietnamese maatschappij voor het welzijn van de Vietnamese kinderen in het algemeen en de MATH kinderen in het bijzonder.

Helaas gooit de corona crisis héél veel roet in het eten en liggen alle initiatieven stil.

U kunt deze flyertjes over de € 2,50 actie uitdelen aan familie, vrienden, bekenden, buurtbewoners  en collega’s. De flyertjes worden op e-mailverzoek graag toegestuurd: kindonderdak@live.nl

Zou het u lukken om een of meerdere donateurs te werven voor € 2,50 per maand (of een veelvoud daarvan) ?
€ 2,50 is ongeveer de prijs van één pilsje in de kroeg! Dat móet toch te doen zijn?

Viert u feest?

Heeft u iets te vieren: uw verjaardag, huwelijksfeest of bedrijfsjubileum, laat dan de kinderen van MATH meedelen in uw feestvreugde, bijvoorbeeld voor het muziekfonds.

Vraag eens een keer geen cadeaus voor uzelf, maar vraag uw familie, vrienden, kennissen, collega’s, club- en verenigingsgenoten om een donateursbon in te vullen en die aan u cadeau te doen of geld in een enveloppe in plaats van een cadeau.
U kunt op uw feest natuurlijk ook flyertjes over de € 2,50 actie uitdelen. De flyertjes worden op e-mailverzoek graag toegestuurd: kindonderdak@live.nl
Op uw beurt geeft u zo de kinderen van MATH een mooi cadeau:  het  kunnen  blijven  wonen in  MATH totdat ze op eigen benen kunnen staan. Doen!

Het financieel jaarverslag van Kod  staat binnenkort op de website onder de kop “stichting informatie”   www.kindonderdak.nl  

Heeft u MATH al gevonden op facebook?

MATH facebook is in de Vietnamese taal, maar foto’s spreken vaak voor zich.

www.kindonderdak.nl