Close

Nieuwsbrief 14 december 2020

Centraal Vietnam getroffen door tyfoons

U heeft ongetwijfeld gelezen of op de TV gezien over de stormen die recentelijk over, vooral centraal Vietnam zijn geraasd en de ernstige overstromingen die daarmee gepaard zijn gegaan. Ook de stad Dong Ha waar MATH gevestigd is, werd getroffen door deze stormen en overstromingen.

Luchtfoto van de overstroomde stad Dong Ha  
In de lager gelegen delen van Dong Ha staat het water tot borsthoogte

Gelukkig ligt MATH vrij hoog en is niet echt helemaal onder water gelopen. Er stond wel behoorlijk wat water op het terrein, maar dat kwam meer door de overvloedige regen dan door de overstroming van de rivier die langs Dong Ha stroomt. Wel is er stormschade: het dak van het kantoortje van de staf is beschadigd door afgewaaide dakpannen en daardoor is daar wel water naar binnen gekomen door de hevige regenval. Er zijn planten en bomen beschadigd / ontworteld en het naambord boven de toegangspoort is er afgewaaid.

Ramen verstevigen in MATH ter voorbereiding op wat mogelijk  nog meer komen gaat
Terugplaatsen van het afgewaaide naambord

De totale materiële schade voor MATH wordt geschat op € 1.150,- KoD heeft een bijdrage van € 250,- voor de hoogstnodige reparaties kunnen overmaken naar MATH.

De MATH kinderen zijn allemaal veilig en verkeren in goede gezondheid. Er zijn wel zorgen om de voedselvoorziening, vooral gezonde voeding,  nu door de overstromingen de gewassen niet van de akkers kunnen worden gehaald en transport ernstig wordt belemmerd. Dit laatste is er ook de oorzaak van dat de regelmatige donaties van mensen uit Dong Ha en omgeving van voedingsmiddelen, zoals groenten,  fruit, rijst, eieren, vis en af en toe een kip, niet plaatsvinden en MATH extra kosten moet maken om voedsel te kopen. Het zal even “roeien met de riemen die MATH heeft” worden en ook een beetje de tering naar de nering zetten.

Naar school gaan was in veel gevallen heel lastig voor de MATH kinderen en net als tijdens de eerste corona golf, werd er veel discipline van de kinderen gevraagd om o.a online te studeren en extra huiswerkopdrachten uit te voeren.

MATH en het corona virus

Trinh, Tu, Dat en Kiet sporen iedereen aan om de handen te desinfecteren.

Corona is ook in Vietnam nog niet voorbij. In de periode tussen eind mei en eind juli was in Vietnam de eerste golf nagenoeg voorbij en konden de meeste maatregelen aanmerkelijk worden versoepeld. Mondkapjes waren niet meer verplicht. Na juli laaide het virus weer op en werden de eerdere maatregelen opnieuw van kracht. Op dit moment  lijkt het weer af te nemen, maar het is moeilijk exacte cijfers over aantallen besmettingen en sterfgevallen te krijgen. Lokale restaurantjes en cafés zijn weliswaar open en de kinderen gaan naar school, maar voorzichtigheid blijft geboden.

De MATH kinderen dragen hun mondkapjes en waar nodig ook nog een gezichtsscherm als extra bescherming. Overal in MATH staan kleine en grote flacons met handendesinfectie- middel. Kinderen krijgen een flaconnetje mee naar school.

Mondkapjes én gezichtsschermen
Door het coronavirus en de overstromingen zijn de donaties in goederen, zoals groenten en levensmiddelen sterk verminderd. De MATH staf (boven) ontving onlangs nog rijst en noedels.
mr. Manh (links), de MATH directeur, toont trots een van de sporadische voedseldonaties
Zo schilderde een van de MATH kinderen de toekomst na corona en de overstromingen

Nationale kinderdag

Op 1 juni viert Vietnam de nationale kinderdag. De ouders, in dit geval de MATH-staf, kopen dan cadeautjes voor de kinderen, net zoals wij in Nederland met Sinterklaas doen.

De MATH-staf heeft voor alle MATH kinderen een cadeau gekocht.
MATH kinderen met hun  “children’s day ” cadeau

Mid autumn festival

Op 1 oktober werd het mid autumn festival gevierd. Dit jaar niet publiekelijk, maar in besloten kring zoals in MATH, met de opvoering van leeuwendansen  
Normaal gesproken vinden er in Vietnam tijdens het mid autumn festival veel  buitenactiviteiten plaats, zoals hier vorig jaar op het grote plein in Dong Ha waar honderden heteluchtlampions werden opgelaten door kinderen. Door de coronamaatregelen was het dit jaar niet mogelijk.

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid

Hong zit nu in het laatste jaar van de High School (grade 12) Ze gaat naar school in de ochtenden. In de middagen, zaterdagen en zondagen moet Hong huiswerk maken en volgt ze een beroepsopleiding tot haarstyliste, manicure, pedicure, gezichtsbehandeling en hoofd/gezichtsmassage aan de Hoang Anh Beauty Academy in de stad Dong Ha.

Als Hong volgend jaar haar High School diploma heeft gehaald, hoopt ze een baan te kunnen vinden in een beauty salon. Hoewel Hong op 20 oktober 18 jaar is geworden, kan ze tot die tijd in MATH  blijven wonen.

Nieuw meisje in MATH: Pham Thi Thanh Ngan / Thanh en Dat geadopteerd

Pham Thi Thanh Ngan geb. 24-10-2005
Le Hoang THien Dat geb: 06-09-2012
Nguyen Van Thanh geb: 20-04-2005

Ngan is vorige  maand in MATH komen wonen. Na een lange, moeilijke tijd hopen we dat Ngan zich spoedig helemaal in MATH thuis zal voelen en aan haar toekomst kan gaan werken. KoD heeft voor Ngan al adoptie-ouders gevonden.
Dat en Thanh die al in MATH wonen, zijn inmiddels ook geadopteerd

Thuong heeft MATH verlaten

Thuong bedankt haar adoptie-ouders met een brief voor hun ondersteuning

Thuong heeft onlangs haar High School diploma gehaald. Ze is nu 18 jaar en woont inmiddels bij een tante in Ha Noi waar ze 2 jaar Japanse taal gaat studeren om daarna bij haar zus en broer in Japan te gaan wonen en daar te werken. In Ha Noi volgt zij ook kooklessen: koken is haar grote hobby.
Wij wensen haar alle goeds voor haar nieuwe toekomst buiten MATH

Afscheidsetentje van Thuong in MATH

In principe verlaat een kind MATH bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. In bijzondere, persoonlijke gevallen kan het verblijf in MATH worden verlengd.

MATH streeft er  naar om kinderen ook  eerder dan hun 18e jaar waar mogelijk met hun familie te herenigen. Dat komt soms voor als familieleden door verbeterde economische omstandigheden weer de zorg voor kinderen op zich kunnen nemen of er dringende familieomstandigheden zijn. MATH bekijkt in alle gevallen wél of het dan inderdaad verantwoord is om kinderen uit MATH weg te laten gaan. Waar mogelijk probeert MATH de “uithuizige” kinderen nog een tijdje te volgen, al of niet met behulp van andere instanties, zoals provinciale en plaatselijke social welfare

De bollebozen van MATH

Elk jaar worden op de scholen  in  Vietnam certificaten uitgereikt aan leerlingen die in het afgelopen schooljaar  bijzondere studieprestaties hebben geleverd. Dit jaar vielen 6 MATH kinderen in de prijzen. Wij zijn trots op deze bollebozen. Proficiat!

Dat
Hai
Tanh
Thinh
Thuong
Trinh

We hopen  dat de kinderen doorgaan op deze weg en zo de basis leggen voor een goede toekomst na hun verblijf in MATH en op eigen benen kunnen gaan staan. Daar doen we het voor, toch?

Verjaardagen

De afgelopen periode werden er zoals gebruikelijk weer verjaardagen van een aantal MATH kinderen gevierd. Zij ontvingen een verjaardagskaart en/of een cadeautje van hun Nederlandse adoptieouders. Ook werd extra geld opgestuurd om een gezamenlijk verjaardagsfeest te vieren en samen lekker te eten. De betreffende adoptie-ouders hebben inmiddels foto’s ontvangen van hun adoptiekind met hun ontvangen verjaardagscadeau.

staat uw adoptiekind al op uw verjaardags- kalender? Nog niet? Doen!

chúc mừng sinh nhật

van harte gefeliciteerd

Trung, Nha, Thanh, Thuy, Nhi, Trinh, Dat, Long, Tu, Kiet, Minh, Hong

Minh
Nhi
Long

Als vertegenwoordigers van alle jarigen van de afgelopen tijd hebben we 3 kinderen geloot om in deze nieuwsbrief hun ontvangen cadeaus te tonen en hun adoptie-ouders te bedanken. Zij hebben zelf een keuze mogen maken met het verjaardagsgeld dat door hun adoptie-ouders uit Nederland is overgemaakt.

De MATH kinderen die in het 1e halfjaar van 2021 jarig zijn, staan op een aparte verjaardagskalender die de betreffende adoptie-ouders tegelijk met deze nieuwsbrief ontvangen.

De computer van MATH heeft het begeven

Na 8 jaar trouwe en intensieve  dienst heeft de computer van MATH het begeven. Met behulp van enkele extra donaties en een bijdrage uit de KoD “pot” hebben we VND 11.000.000,- 

(€ 400,-) naar MATH kunnen overmaken voor de aanschaf van een nieuwe computer. De rollen van muis en mens kunnen gelukkig weer worden omgedraaid.

De nieuwe computer wordt bij MATH afgeleverd
De installatie werdt door de leverancier gratis verzorgd
mr. Manh, de MATH directeur, in zijn nopjes met de nieuwe computer

Eigen fondsenwerving MATH door corona en overstromingen nog steeds onder zware druk

Al eerder hebben we  geschreven dat  MATH steeds meer op eigen benen moet  gaan staan. Er wordt al  enkele jaren met MATH uitgebreid gesproken over het genereren van meer eigen fondsen  in de stad Dong Ha en de provincie Quang Tri.  MATH blijft particulieren en de zakenwereld in de stad Dong Ha en de provincie  Quang Tri benaderen en blijft de nadruk leggen op de  verantwoordelijkheid van de eigen Vietnamese maatschappij voor het welzijn van de Vietnamese kinderen in het algemeen en de MATH kinderen in het bijzonder. Helaas gooien de corona crisis en de recente overstromingen  héél veel roet in het eten.

De dagelijkse zorg voor de MATH kinderen zoals voeding, kleding, persoonlijke verzorging en onderwijs, worden betaald uit de bijdragen van de adoptie-ouders. Dan zijn we er echter nog niet. De kinderen moeten ook wonen in een gebouw dat onderhouden moet worden. De elektriciteit,  waterrekening en verzekeringen  moeten worden betaald. Voor de keuken is gas nodig om te kunnen koken. Het salaris van de MATH staf moet maandelijks worden betaald.

Voor al deze kosten is KoD/MATH afhankelijk  van de bijdragen van donateurs die niet direct gebonden zijn aan een MATH kind. Het een kan écht niet zonder het ander!
Ook in Vietnam stijgen jaarlijks de prijzen en KoD zou dat op kunnen vangen door meer donateurs te werven voor een bedrag van € 2,50 per maand (of een veelvoud daarvan).
U kunt deze flyertjes over de € 2,50 actie uitdelen aan familie, vrienden, bekenden, buurtbewoners  en collega’s. De flyertjes worden op e-mailverzoek graag toegestuurd: kindonderdak@live.nl

Zou het u lukken om een of meerdere donateurs te werven voor slechts € 2,50 per maand (of een veelvoud daarvan) ? € 2,50 is ongeveer de prijs van één pilsje in de kroeg! (helaas nu gesloten) Dat móet toch te doen zijn?

Viert u feest?

Heeft u iets te vieren: uw verjaardag, huwelijksfeest of bedrijfsjubileum, laat dan de kinderen van MATH meedelen in uw feestvreugde.

Vraag eens een keer geen cadeaus voor uzelf, maar vraag uw familie, vrienden, kennissen, collega’s, club- en verenigingsgenoten om een donateursbon in te vullen en die aan u cadeau te doen of geld in een enveloppe in plaats van een cadeau. U kunt op uw feest natuurlijk ook flyertjes over de € 2,50 actie uitdelen. De flyertjes worden op e-mailverzoek graag toegestuurd: kindonderdak@live.nl

Op uw beurt geeft u zo de kinderen van MATH een mooi cadeau:  het  kunnen  blijven  wonen in  MATH totdat ze op eigen benen kunnen staan. Doen!

2021 het jaar van de buffel

TET, het Vietnamese Nieuwjaar valt in 2021 op 12 februari. Dan begint voor Vietnam het jaar van de buffel of de os. Binnenkort ontvangt u van KoD de gebruikelijke jaarlijkse TET informatiebrief.

KoD is een erkende ANBI (RSIN nr. 817987319) Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de belastingen. Interessant voor een bedrijf, maar ook voor particulieren, om KoD donateur te worden, toch?  

Nieuwe website Stichting “Kind onder Dak”

De website van KoD is gedateerd en hoognodig aan vernieuwing toe. Alle aangepaste en vernieuwde teksten zijn gereed en alle nieuwe foto’s staan klaar in de computer. Degene die ons zou helpen om via www.jouwweb.nl een nieuwe website te bouwen, heeft het zelf dermate druk dat we daar vermoedelijk niet meer op kunnen rekenen. Kijk eens om u heen en help een handje Kent u iemand in uw familie- of vriendenkring die bereid zou zijn KoD te helpen met het bouwen van een nieuwe, eenvoudige, eigentijdse siteen ons wil leren hoe we de site kunnen onderhouden, laat het dan weten aan de voorzitter van KoD, Hans-Victor Selder, via e-mail kindonderdak@live.nl of telefonisch: 076 – 541 99 77 / 06 30 25 93 68 Bij voorbaat hartelijk dank.

Heeft u MATH al gevonden op facebook?

MATH facebook is in de Vietnamese taal, maar foto’s spreken vaak voor zich.

www.kindonderdak.nl