Close

Financieel jaarverslag KoD 2023

Onderstaand vindt u het financieel jaarverslag over 2023

Naar de mening van het bestuur moet het open en helder zijn hoe de geldstromen binnen de stichting KoD lopen. Daarnaast is een financieel jaarverslag noodzakelijk om de ANBI-erkenning (i.v.m. belastingaftrek) te behouden.

Vanwege de aangekondigde opheffing van KoD in 2024 is dit het laatste jaarverslag.

Hierbij nog een korte toelichting:

  • KoD besteed in principe de volledige adoptieouder-bijdragen aan het MATH-budget. Deze bijdragen variëren echter per (kalender-)jaar, afhankelijk van het aantal deelnemende adoptieouders en vooral ook van het moment van betaling van de bijdragen. In verband met de aangekondigde opheffing van KoD is het aantal adoptieouders en daarmee de adoptieouder-bijdragen gedaald. Naast de adoptieouder-bijdragen zijn er deels regelmatige, deels eenmalige bijdragen waaruit algemene kosten, zoals administratiekosten en kosten voor toezicht in Vietnam en/of aanvullende bijdragen aan MATH, zijn voldaan.
  • Aan de uitgavenkant is een relatief grote post diversen opgenomen. Naast bijdragen voor een nieuwe telefoon en noodzakelijke vervanging van de brandblussers, is een bijdrage in studiekosten gedaan. Tevens zijn hierin opgenomen de kosten voor het afscheid van MATH door KoD.
  • Uit het overzicht blijkt dat in 2023 meer is uitgegeven dan is ontvangen (€ 1201,78). Dit lag ook in de lijn van de verwachtingen gezien boven aangehaalde afname van het aantal donateurs.

Het beschikbare saldo per 31-12-2023 bedraagt € 5470,31
Het saldo per 1-1-2023 bedroeg: € 6672,09

Het resterende saldo, zal na verrekening met de afhandeling van nog lopende kosten en eventueel nog binnenkomende inkomsten in zijn geheel worden overgemaakt aan MATH.

Koos Schoonbeek, penningmeester
Breda, januari 2024


www.kindonderdak.nl