Close

Activiteiten Stichting “Kind onder Dak” (KoD) 2022

 • Opstellen en publiceren jaarrekening KoD 2021 door penningmeester.
 • Publiceren jaarbegroting MATH 2022.
 • Regelmatige schriftelijke correspondentie met MATH v.v over diverse onderwerpen, vooral met betrekking tot opname van nieuwe kinderen, exit reports, corona perikelen en financiele aangelegenheden.
 • Overleg op diverse niveaus, o.a nationale autoriteiten in Ha Noi, provinciebestuur van Quang Tri, stadsbestuur van Dong Ha over de op handen zijnde transitie van MATH naar volledige zelfstandigheid.
 • Regelmatig schriftelijk en telefonisch overleg met mr. Tran Xuan Nam, de LIO (liaison en information officer) van KoD ter plekke.
 • Regelmatig schriftelijk en telefonisch overleg met mr. Vo Ba Nhat, de counsellor van KoD ter plekke voor begeleiding van kinderen die MATH hebben verlaten en aan een vervolgstudie begonnen zijn
 • Regelmatig schriftelijk en telefonisch overleg met adoptieouders over het wel en wee van hun adoptiekinderen.
 • Uitgave van de reguliere nieuwsbrieven in 2022
 • Prolongeren van de € 2,50-per-maand-donateur actie, permanente actie
 • Verzenden door MATH kinderen gemaakte nieuwjaarskaarten voor 2023 naar adoptieouders, 15 december 2022.
 • Verzenden van “beste wensen voor 2023 van KoD” naar adoptieouders en donateurs, 18 december 2020.
 • Voorbereidingsdiscussie over de viering van het 25-jarig bestaan van MATH
 • Voorbereidingsdiscussie over het bezoek van de KoD voorzitter aan MATH in april 2023.
 • Regelmatige bestuursvergaderingen.

www.kindonderdak.nl