Close

Activiteiten Stichting “Kind onder Dak” (KoD) 2021

 • Opstellen en publiceren jaarrekening KoD 2020 door penningmeester;
 • Publiceren jaarbegroting MATH 2021;
 • Regelmatige schriftelijke correspondentie met MATH v.v. over diverse onderwerpen, vooral met betrekking tot opname van nieuwe kinderen, exit reports, corona perikelen en financiële  aangelegenheden;
 • Regelmatig schriftelijk en telefonisch overleg met mr. Tran Xuan Nam, de LIO (liaison en information officer) van KoD ter plekke;
 • Regelmatig schriftelijk en telefonisch overleg met mr. Vo Ba Nhat, de counsellor van KoD ter plekke voor begeleiding van kinderen die MATH hebben verlaten en aan een vervolgstudie begonnen zijn;
 • Uitgave van de reguliere nieuwsbrief mei 2021;
 • Uitgave van de reguliere nieuwsbrief november 2021; hierin actie voor laptops en computer voor online studie vanwege corona;
 • Uitgave van de TET nieuwsbrief 2022 + lucky TET-money actie, december 2021;
 • prolongeren van de € 2,50-per-maand-donateur actie, permanente actie;
 • Verzenden door MATH kinderen gemaakte nieuwjaarskaarten voor 2022 naar adoptieouders, 15 december 2021;
 • Verzenden van “beste wensen voor 2022 van KoD” naar adoptieouders en donateurs, 18 december 2020;
 • regelmatige bestuursvergaderingen.

www.kindonderdak.nl